top of page
AdobeStock_223494268.jpeg

एक भुक्तानी गर्नुहोस्

MaryHill.jpg

यदि तपाईं हाम्रो कुनै एक कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ र तपाईंको कार्यक्रम शुल्क तिर भुक्तानी गर्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया तल क्लिक गर्नुहोस्।

 

 

 

यदि तपाईं हाम्रो शिकार कोष वा सामान्यतया केन्द्रमा चन्दा दिन चाहनुहुन्छ भने, कृपया तल क्लिक गर्नुहोस्।

 

र धन्यबाद!

bottom of page