top of page
AdobeStock_223492759.jpeg

कोष र पार्टनर

संगठनहरू

RJ Map Badge.png

बर्लिंगटन CJC निम्नको साथ साझेदारी गर्न गर्व छ:

Vermont_Court_Diversion.png
attorneygernal.jpg
vccvs.png
vdcandf.jpg
corrections.jpg
bpdv.jpg
bsd.jpg

हामी अन्य समुदाय सेवा प्रदायकहरूको होस्टको कामबाट धेरै फाइदा लिन्छौं:

howardcenter.png
spectrum.gif
centerpoint.png
bottom of page