top of page
DSC05231_2.JPG

अभियान:

बर्लिंग्टन सीजेसीले अपराध र द्वन्द्वका जरा र प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्दछ ताकि सबैले मर्यादा, सुरक्षा,

र समुदायहरूमा न्याय

हामी सेवा गर्छौं।

तारा गोरउ द्वारा Chittenden काउन्टी भित्ति को मोड़

Check out our story in numbers 

Our office drop-in hours are Monday through Thursday 9:00am-4:30pm at 200 Church St. 

bottom of page