top of page
AdobeStock_289038110.jpeg

मिशन / दर्शन / मान

Referrals By Program

Our story in numbers

मिशन

बर्लिंग्टन सीजेसीले अपराधको जरा र प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्दछ

र द्वन्द्व हो कि प्रत्येकले हाम्रो सेवा को समुदायहरुमा मर्यादा, सुरक्षा, र न्याय अनुभव।

اور

July 2022-June 2023

By program.png

Victim Services

Victim Services.png

दर्शन

हामी समुदायको कल्पना गर्छौं

इक्विटी र उत्तरदायित्व, जडान तिर पुनर्स्थापना र ट्रान्सफर्मेटिभ पथहरू सिर्जना गर्दछ

र क्षति को मर्मत।

Definitions

  • Parallel Justice Victim Referrals: Number of outreach attempts to victims identified by BPD incident reports (100% of victims identified are contacted)

  • Parallel Justice Victims Supported: Number of parallel justice victims engaging in services

  • Restorative Justice Victims: Number of outreach attempts to victims identified in restorative justice program cases (100% of victims identified are contacted)

  • Restorative Justice Victims Supported: Number of restorative justice victims engaging in restorative justice process

Definitions

  • Community Referrals: A community partner or member request for outreach and officer support to a person with a mental health need, substance use need, conflict assistance, or victim support

  • Self-Referrals: A request for support from a community member with a mental health need, substance use need, conflict assistance, or victim support

Community Referrals

A direct "ad hoc" referral to the Community Justice Center staff due to a concern without a specific citation, charge, or order from an individual, the community, or community partner.

bottom of page